Nový Partstore™

Online nákup náhradních dílů

Víte, že v novém PartStore můžete objednávat originální náhradní díly Caterpillar on-line 24 hodin denně? Navíc snadno zjistíte aktuální dostupnost daného dílu a jeho cenu. To vše pohodlně z domova či z kanceláře.  Za on-line nákup navíc dostanete slevu ve výši  4 %!

 

S PartStore tak šetříte čas i peníze!

Začínáme s PartStore

Jak se na PartStore zaregistrovat, jak najít vhodný díl a jak si ho objednat? To vše vám ukážeme v sadě instruktážních videí. Krok za kokem vás provedeme celým nákupním procesem od objednávky až po dokončení vašeho nákupu.

Jak objednat

Objednat si náhradní díl v PartStore je rychlé a jednoduché. PartStore se výborně hodí zejména pro nákup tzv. rychloobrátkového zboží, jako jsou náplně, filtry apod., ale objednat lze i složitější komponenty. Nechybí ani chytré funkce, jako je například možnost vytvořit si vlastní seznam nejčastěji nakupovaných dílů, který ještě více usnadní proces nákupu.  Dále je možné v PartStore vyhledávat informace ke konkrétním náhradním dílům nebo se zde dozvědět o novinkách a aktuálních slevových akcích.

truck ico

Způsob doručení

Objednání náhradních originálních dílů CAT nebylo nikdy jednodušší. Nechte si díly připravit na jedné z našich poboček nebo si je rovnou nechte poslat na místo určení.

Vybrané díly si lze nechat doručit na konkrétní adresu, nebo nachystat k osobnímu odběru na pobočce Zeppelin CZ. Pokud je díl skladem, je obvykle expedován následný den po objednání. Pokud není díl aktuálně skladem, je zákazník kontaktován interním prodejcem. Ten ho informuje o nejbližším možném termínu dodání.

truck ico

Reklamace

Co dělat v případě vrácení zboží a výhrada vlastnictví zboží.

Za správnou specifikaci zboží zakoupeného kupujícím nese odpovědnost kupující a nikoliv společnost ZCZ. Pokud kupující od společnosti ZCZ odebere nesprávně specifikované zboží, může je společnosti ZCZ vrátit za následujících podmínek: kupující vrátí zboží včetně obalu nejpozději 10. kalendářní den od jeho odebrání; zboží a obal kupující vrátí neporušené; zboží je nepoužité; kupující zaplatí společnosti ZCZ manipulační poplatek ve výši 30 % z kupní ceny zboží. Vrací-li kupující společnosti ZCZ jakékoliv nebezpečné chemické látky (oleje, barvy, ředidla apod.), musí jejich vrácení oznámit společnosti ZCZ s předstihem 24 hodin a při samotném vrácení je povinen dodržovat zásady bezpečné manipulace s nebezpečnými chemickými látkami podle příslušných právních předpisů. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví společnosti ZCZ až do úplného zaplacení kupní ceny (výhrada vlastnictví). Kupující nemá právo do doby úplného vyrovnání všech svých závazků vůči společnosti ZCZ zboží zcizit, zastavit ani s ním jinak právně disponovat. To se vztahuje i na případy spojení předmětu koupě       s jinou věcí kupujícího nebo třetí osoby. Případné zásahy třetích osob do vlastnictví musí kupující společnosti ZCZ neprodleně sdělit písemně.  V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje, že umožní společnosti ZCZ přístup do svých prostor, ve kterých se nachází zboží ve vlastnictví společnosti ZCZ, a že jí na základě jejího požadavku umožní odvoz zboží, které je v jejím vlastnictví.    Společnost ZCZ má v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit a kupující je povinen uhradit jí veškeré náklady, které jí  s převzetím zboží vznikly, a dále pak škodu vzniklou v souvislosti s porušením povinností kupujícího.

truck ico

Platba

Vybrané zboží můžete zaplatit hotově nebo platební kartou přímo v pobočce nebo formou dobírky u našeho smluvního dopravce.

Kupující odpovídá ZCZ ve smyslu § 2913 odst. 1 OZ za veškerou škodu a náklady, kterou způsobí nepřevzetím zboží. ZCZ je oprávněn požadovat podle své volby jako odškodnění náhradu vzniklé škody a/nebo smluvní pokutu ve výši 15 % sjednané kupní ceny. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění výzvy ZCZ k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet uvedený ve výzvě.

V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktur za zboží, je ZCZ oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky kupní ceny za každý den prodlení. ZCZ je vedle úroku z prodlení oprávněn uplatnit i náhradu škody v plném rozsahu.

Pokud se ZCZ dostane do prodlení s dodávkou zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Výše smluvní pokuty je omezena na maximální výši 5 % z ceny nedodaného zboží. Při prodlení s platbami, jakož i při podstatném porušení ustanovení kupní smlouvy kupujícím může ZCZ bez dalšího smlouvu vypovědět. K účinnosti výpovědi dochází dnem doručení pro-jevu vůle ZCZ kupujícímu. Smlouvy zavazující k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je kupující oprávněn vypovědět ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení o změně e-OPP dle článku 2.4 e-OPP s tím, že výpovědní doba v takovém případě činí 3 kalendářní dny a počíná plynout dnem doručení výpovědi. Výpovědí smlouvy zůstávají veškerá práva a nároky smluvních stran vzniklá do data výpovědi smlouvy nedotčena.

truck ico

Obchodní podmínky

Pro zobrazení plného znění všeobecných podmínek klikněte zde na odkaz.

Kontakty

map

Brno

Tuřanka 119, 627 00 Brno
po – pá 6:00 – 16:30

Interní prodejce náhr. dílů

Prodej servisních služeb

České Budějovice

Okružní 614, 370 01 České Budějovice
po – pá 7:00 – 15:00

Interní prodejce náhr. dílů

Prodej servisních služeb

Hradec Králové

Brněnská 1869/45a, 500 06 Hradec Králové
po – pá 7:00 – 15:30

Interní prodejce náhr. dílů

Prodej servisních služeb

Jihlava

Znojemská 82, 586 01
po - pá 7:00 - 16:30

Interní prodejce náhr. dílů

Prodej servisních služeb

Liberec

Ampérova 485, 462 04 Liberec
po – pá 7:00 – 16:30

Interní prodejce náhr. dílů

Prodej servisních služeb

Most

Čepirožská 40, 434 01 Most
po – pá 6:30 – 15:00

Interní prodejce náhr. dílů

Prodej servisních služeb

Ostrava

Betonářská 880/16, 712 00 Ostrava
po – pá 6:00 – 15:30

Interní prodejce náhr. dílů

Prodej servisních služeb

Plzeň

Jateční 46, 301 00 Plzeň
po – pá 6:30 – 15:00

Interní prodejce náhr. dílů

Prodej servisních služeb

Praha

Lipová 72, 251 70 Modletice
po – pá 7:00 – 15:30

Interní prodejce náhr. dílů

Prodej servisních služeb

Sokolov

Chebská 53, 356 33 Sokolov
po – pá 6:30 – 15:00

Interní prodejce náhr. dílů

Prodej servisních služeb

Zlín

Kvítkovická 1623, 763 61 Zlín-Napajedla
po – pá 6:30 – 15:00

Interní prodejce náhr. dílů

Prodej servisních služeb

Řekli o nás

Tento web používá cookies. Cookies používáme k optimalizaci nastavení webových stránek pro zařízení, které používáte, a přizpůsobení uživatelského rozhraní. Kromě toho využíváme cookies k tomu, abychom Vám zpříjemnili užívání našich stránek, prováděli statistické záznamy a vyhodnocovali je za účelem optimalizace naší nabídky a také zobrazování pro Vás speciálně přizpůsobených informací. Další informace o ochraně soukromí a používání souborů cookies naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás